СО2 на транспорта

22.05.2018

Как се класират различните видове транспорт, които ползваме, спрямо отделяните СО2 емисии?

Текст в писмен вид: