Образование, професионално обучение, младеж, спорт

22.05.2018

Програмата на ЕС „Еразъм+“ е за студенти, но не само: има възможности за обучители, учители, доброволци и др.

Текст в писмен вид: