Дошло ли е време за армия на ЕС?

22.05.2018

Дали Европа трябва да предприеме нов курс на сигурност и отбрана? Правим преглед на състоянието и бъдещето на отбраната на ЕС.

Текст в писмен вид: