Какво работи един депутат?

22.05.2018

Анимационен пътеводител във фактите относно депутатите в Европейския парламент.

Текст в писмен вид: