Глобално действащо лице - влиянието на Европейския парламент по света

15.11.2016

Кратък преглед на това, как Европейският парламент в сътрудничество с други институции на ЕС защитава и утвърждава ценностите и интересите на европейските граждани по света.

Текст в писмен вид: