Купи, използвай, хвърли: разчупване на цикъла

02.12.2015

ЕП се застъпва за промяна в традиционната икономика с цел идеята за кръгова икономика да запази ресурсите на основа иновативни продукти.

Текст в писмен вид: