Защитата на данните: проблеми и решения

26.04.2016

През 2015 г. повечето европейци се притесняват за това, че нямат контрол над информацията, която предоставят. Нови правила им връщат контрола.

Текст в писмен вид: