Сваляне на бариерите: 20 години Шенген

22.05.2018

Способствайки правото на европейците за свободно придвижване, Шенгенската зона бе родена от мечтата на неколцина в едно село на Люксембург.

Текст в писмен вид: