Новият подход на Европа към ГМО

22.05.2018

Европа отдавна е разделена по отношение на ГМО – заплаха ли са или шанс? Вижте за новия подход към ГМО.

Текст в писмен вид: