Парламентът до вас

15.05.2018

Имате въпроси към Парламента? Искате ли да дебатирате темите на ЕС? Във всяка страна-членка има информационен офис, готов да откликне за вас.

Текст в писмен вид: