Европа действа срещу бедността

22.05.2018

Питате ли се какво прави Европа срещу бедността? Картината говори по-силно от думи!

Текст в писмен вид: