Енергиен съюз: инвестиране във възобновяеми източници и ефективност

14.12.2015

Дали новият Енергиен съюз ще увеличи ефективността и ще освободи Европа от зависимостта на високовъглеродните икономики и Русия?

Текст в писмен вид: