Делегациите на ЕП – глобални действащи лица

17.05.2016

Критериите за разширяване, резолюции за конфликти, икономически връзки… Такива теми са в правомощията на делегациите за връзки с други страни.

Текст в писмен вид: