Дигитализацията на Европа

22.05.2018

Програмата за цифровите технологии цели да премахне препятствията пред превъзходството на Европа в сектора: липса на кадри, кибер престъпност...

Текст в писмен вид: