Европа действа срещу бедността

12.03.2014

Питате ли се какво прави Европа срещу бедността? Картината говори по-силно от думи!

Текст в писмен вид: