Мненията на европейците за имиграцията

11.11.2015

Според ново проучване на Евробарометър европейците смятат имиграцията като един от най-важните проблеми на ЕС и подкрепят разселването.

Текст в писмен вид: