В един отбор с ЕС

22.05.2018

По местата! Готови! Вижте начините, по които страните влизат в отбора на ЕС и етапите в лентите за партньорство и присъединяване.

Текст в писмен вид: