Равенство на половете: как да се забърза напредъкът

07.03.2016

Плановете са жените да бъдат лансирани във всички сектори, но от цяла Европа идват призиви да се забърза смаляването разликите в постовете.

Текст в писмен вид: