Get the picture: Професионалисти без граници

22.05.2018

Европейската професионална карта: билет за свободно пътуване за професионалистите, целящ да избегне ненужни забавяния и бюрокрация при признаването на квалификации.

Текст в писмен вид: