Get the picture: Професионалисти без граници

31.03.2014

Европейската професионална карта: билет за свободно пътуване за професионалистите, целящ да избегне ненужни забавяния и бюрокрация при признаването на квалификации.

Текст в писмен вид: