Здравеопазването в чужбина: Сигурни далече от дома?

13.03.2014

Ако претърпите злополука, докато сте в друга страна от ЕС, медицинските услуги не би следвало вече да ви излизат през носа, но все още може да ви причиняват известни главоболия.

Текст в писмен вид: