Парламентът до вас

08.02.2016

Имате въпроси към Парламента? Искате ли да дебатирате темите на ЕС? Във всяка страна-членка има информационен офис, готов да откликне за вас.

Текст в писмен вид: