Многоезичието – в тъканта на европейската идентичност

22.05.2018

Да се говори на майчин език е основно право за депутатите, но как тогава ЕП избягва какофонията на Вавилонската кула? Както казва Умберто Еко, „езикът на Европа е преводът”.

Текст в писмен вид: