Преглед на борбата срещу тероризма

22.05.2018

ЕС обсъжда общи действия за борба с тероризма, депутати и експерти дават мнения по петте ключови въпроса на дебата.

Текст в писмен вид: