Ток за хората (и техните електрически устройства)

22.05.2018

Огромната ефективност в потреблението на електрически стоки означава, че е време да се промени системата на отбелязване върху етикетите.

Текст в писмен вид: