Председателят на Европейския парламент

11.07.2016

Кой, какво, как и с какви правомощия? Кратко представяне на поста на председателя на Европейския парламент.

Текст в писмен вид: