Търсене на убежище в ЕС

16.12.2015

Какво точно се случва, когато някой кандидатства за убежище в ЕС? Разберете какви са правата и задълженията и как се процедира.

Текст в писмен вид: