Европейски семестър: инструмент за поддържане баланс в страните от ЕС

22.05.2018

Кризата от 2008 г. разкри големи дефицити и нива на държавен дълг в много страни от ЕС. Как Европа съчетава различните национални бюджети?

Текст в писмен вид: