Търсене на убежище в ЕС

22.05.2018

Какво точно се случва, когато някой кандидатства за убежище в ЕС? Разберете какви са правата и задълженията и как се процедира.

Текст в писмен вид: