Европейският парламент – накратко

11.07.2016

Работата на Европейския парламент е с пряко влияние върху живота на гражданите в Европа, но кой, къде, какво и как работи?

Текст в писмен вид: