Всичко за търговските споразумения

22.05.2018

ЕС е стара кримка в преговорите за търговски споразумения, но какво всъщност се договаря, кой го договаря и какви са последствията?

Текст в писмен вид: