Океан от пластмаса за изчистване

22.05.2018

Плували ли сте сред пластмасови торбички? Някои страни водят с много при намаляване на употребата им, а други изостават. Какви са стимулите?

Текст в писмен вид: