Енергиен съюз: инвестиране във възобновяеми източници и ефективност

22.05.2018

Дали новият Енергиен съюз ще увеличи ефективността и ще освободи Европа от зависимостта на високовъглеродните икономики и Русия?

Текст в писмен вид: