Какво работи един депутат?

04.12.2014

Анимационен пътеводител във фактите относно депутатите в Европейския парламент.

Текст в писмен вид: