Chapters Home

Глобално действащо лице - влиянието на Европейския парламент по света

Кратък преглед на това, как Европейският парламент в сътрудничество с други институции на ЕС защитава и утвърждава ценностите и интересите на европейските граждани по света.

У дома с европейските институции

Все не ви е ясна ролята на всяка от основните институции на Европа? Направете бърз тур през сградите им с ЕПТВ.

Между политическите водораздели: политически групи

Ако поканите 751 човека, ще трябва да намерите най-добрия начин да ги организирате. Или можете да направите като Европейския парламент и да създадете осем различни партии. Всички 751 члена на Парламента и групите, към които се отнасят, представляват политически виждания по целия спектър на Европейския съюз. Кратката анимация обяснява как тези политически групи се създават и какво правят техните депутати.

Делегациите на ЕП – глобални действащи лица

Критериите за разширяване, резолюции за конфликти, икономически връзки… Такива теми са в правомощията на делегациите за връзки с други страни.

Разясняване на комисиите

От бюджети до външни работи, Европейският парламент решава много сложни въпроси. Ако всички 751 депутати дебатират въпросите заедно, ще се съберат прекалено много "готвачи в кухнята". Парламентът е намерил по-добър начин за вземане на решения чрез няколко комисии. Задоволете жаждата си за знание като научите повече за една парламентарна комисия и неините дейности.

Поглед към Бюрото: орган на Европейския парламент

Бюрото се занимава с финансови, административни и организационни въпроси на Европейския парламент. Но се обзалагам, че не знаете много за него. Кой е част от Бюрото? И за какво точно отговаря? Анимацията сваля воала на загадъчност от влиятелно звено в европейския проект.

Правенето на закони в ЕС

Взаимният контрол, способстващ гарантирането на представителната процедура.

Председателят на Европейския парламент

Кой, какво, как и с какви правомощия? Кратко представяне на поста на председателя на Европейския парламент.

Европейският парламент – накратко

Работата на Европейския парламент е с пряко влияние върху живота на гражданите в Европа, но кой, къде, какво и как работи?

Какво работи един депутат?

Анимационен пътеводител във фактите относно депутатите в Европейския парламент.

Let’s talk

Купи, използвай, хвърли: разчупване на цикъла

ЕП се застъпва за промяна в традиционната икономика с цел идеята за кръгова икономика да запази ресурсите на основа иновативни продукти.

Клонирани животни – ще ядете ли от месото им?

В Европа месото от клонирани животни не е намерило място в търговските вериги още, но и не е забранено – законодателството по въпроса се оказва труден казус.

Защитата на данните: проблеми и решения

През 2015 г. повечето европейци се притесняват за това, че нямат контрол над информацията, която предоставят. Нови правила им връщат контрола.

Мненията на европейците за имиграцията

Според ново проучване на Евробарометър европейците смятат имиграцията като един от най-важните проблеми на ЕС и подкрепят разселването.

Равенство на половете: как да се забърза напредъкът

Плановете са жените да бъдат лансирани във всички сектори, но от цяла Европа идват призиви да се забърза смаляването разликите в постовете.

Get the picture: Професионалисти без граници

Европейската професионална карта: билет за свободно пътуване за професионалистите, целящ да избегне ненужни забавяния и бюрокрация при признаването на квалификации.

Дошло ли е време за армия на ЕС?

Дали Европа трябва да предприеме нов курс на сигурност и отбрана? Правим преглед на състоянието и бъдещето на отбраната на ЕС.

Търсене на убежище в ЕС

Какво точно се случва, когато някой кандидатства за убежище в ЕС? Разберете какви са правата и задълженията и как се процедира.

Парламентът до вас

Имате въпроси към Парламента? Искате ли да дебатирате темите на ЕС? Във всяка страна-членка има информационен офис, готов да откликне за вас.

Какво работи един депутат?

Анимационен пътеводител във фактите относно депутатите в Европейския парламент.

The European Parliament and you

Глобално действащо лице - влиянието на Европейския парламент по света

Кратък преглед на това, как Европейският парламент в сътрудничество с други институции на ЕС защитава и утвърждава ценностите и интересите на европейските граждани по света.

У дома с европейските институции

Все не ви е ясна ролята на всяка от основните институции на Европа? Направете бърз тур през сградите им с ЕПТВ.

Между политическите водораздели: политически групи

Ако поканите 751 човека, ще трябва да намерите най-добрия начин да ги организирате. Или можете да направите като Европейския парламент и да създадете осем различни партии. Всички 751 члена на Парламента и групите, към които се отнасят, представляват политически виждания по целия спектър на Европейския съюз. Кратката анимация обяснява как тези политически групи се създават и какво правят техните депутати.

Делегациите на ЕП – глобални действащи лица

Критериите за разширяване, резолюции за конфликти, икономически връзки… Такива теми са в правомощията на делегациите за връзки с други страни.

Делегациите на ЕП – глобални действащи лица

Критериите за разширяване, резолюции за конфликти, икономически връзки… Такива теми са в правомощията на делегациите за връзки с други страни.

Разясняване на комисиите

От бюджети до външни работи, Европейският парламент решава много сложни въпроси. Ако всички 751 депутати дебатират въпросите заедно, ще се съберат прекалено много "готвачи в кухнята". Парламентът е намерил по-добър начин за вземане на решения чрез няколко комисии. Задоволете жаждата си за знание като научите повече за една парламентарна комисия и неините дейности.

Поглед към Бюрото: орган на Европейския парламент

Бюрото се занимава с финансови, административни и организационни въпроси на Европейския парламент. Но се обзалагам, че не знаете много за него. Кой е част от Бюрото? И за какво точно отговаря? Анимацията сваля воала на загадъчност от влиятелно звено в европейския проект.

Правенето на закони в ЕС

Взаимният контрол, способстващ гарантирането на представителната процедура.

Правенето на закони в ЕС

Взаимният контрол, способстващ гарантирането на представителната процедура.

Председателят на Европейския парламент

Кой, какво, как и с какви правомощия? Кратко представяне на поста на председателя на Европейския парламент.

Европейският парламент – накратко

Работата на Европейския парламент е с пряко влияние върху живота на гражданите в Европа, но кой, къде, какво и как работи?

Парламентът до вас

Имате въпроси към Парламента? Искате ли да дебатирате темите на ЕС? Във всяка страна-членка има информационен офис, готов да откликне за вас.

Стажове за обучение: изпитайте ЕС отблизо

Знаете ли, че ЕП предлага стажове за младежи? Вижте как Адела и Фреди са кандидатствали и какъв опит можете да придобиете и вие.

Стажове за обучение: изпитайте ЕС отблизо

Знаете ли, че ЕП предлага стажове за младежи? Вижте как Адела и Фреди са кандидатствали и какъв опит можете да придобиете и вие.

Какво очаквате от ЕС?

Проучване сред 28 000 европейци сочи, че голямото мнозинство от тях иска ЕС да е по-активен при справяне с безработицата, тероризма и измамите.

Какво работи един депутат?

Анимационен пътеводител във фактите относно депутатите в Европейския парламент.