Как работи Европейският парламент?

Европейският парламент представлява хората при вземането на решения в Европа. Какво означава това на практика? В тази глава се разглежда кой какво прави, къде и как.

В началото се представят основните факти, след което се разглеждат конкретни теми, като например процесът на законотворчество на ЕС — включително препратки към други институции на ЕС — и начините за съвместна работа на политическите партии. Също така в тази глава е представена информация за по-малко известни аспекти на работата на членовете на ЕП, включително дипломатически мисии и парламентарни комисии.

Европейският парламент – накратко

Работата на Европейския парламент е с пряко влияние върху живота на гражданите в Европа, но кой, къде, какво и как работи?

Правенето на закони в ЕС

Взаимният контрол, способстващ гарантирането на представителната процедура.

У дома с европейските институции

Все не ви е ясна ролята на всяка от основните институции на Европа? Направете бърз тур през сградите им с ЕПТВ.

Председателят на Европейския парламент

Кой, какво, как и с какви правомощия? Кратко представяне на поста на председателя на Европейския парламент.

Какво работи един депутат?

Анимационен пътеводител във фактите относно депутатите в Европейския парламент.

Между политическите водораздели: политически групи

Ако поканите 751 човека, ще трябва да намерите най-добрия начин да ги организирате. Или можете да направите като Европейския парламент и да създадете осем различни партии. Всички 751 члена на Парламента и групите, към които се отнасят, представляват политически виждания по целия спектър на Европейския съюз. Кратката анимация обяснява как тези политически групи се създават и какво правят техните депутати.

Разясняване на комисиите

От бюджети до външни работи, Европейският парламент решава много сложни въпроси. Ако всички 751 депутати дебатират въпросите заедно, ще се съберат прекалено много "готвачи в кухнята". Парламентът е намерил по-добър начин за вземане на решения чрез няколко комисии. Задоволете жаждата си за знание като научите повече за една парламентарна комисия и неините дейности.

Поглед към Бюрото: орган на Европейския парламент

Бюрото се занимава с финансови, административни и организационни въпроси на Европейския парламент. Но се обзалагам, че не знаете много за него. Кой е част от Бюрото? И за какво точно отговаря? Анимацията сваля воала на загадъчност от влиятелно звено в европейския проект.

Делегациите на ЕП – глобални действащи лица

Критериите за разширяване, резолюции за конфликти, икономически връзки… Такива теми са в правомощията на делегациите за връзки с други страни.

Глобално действащо лице - влиянието на Европейския парламент по света

Кратък преглед на това, как Европейският парламент в сътрудничество с други институции на ЕС защитава и утвърждава ценностите и интересите на европейските граждани по света.