Европейският парламент и вие

Как Европейският парламент оказва влияние върху живота на студентите? Използвайте тези видеоматериали, за да разберете и анализирате мерките на ЕС, които са разработени с помощта на Парламента.

В тази глава се разглеждат действия в основни области, които европейските институции вече са предприели, от подкрепа за търсещите работа до етикети за енергийна ефективност за домакинските уреди. Видеоматериалите също така представят различни мнения по сложни въпроси: сред които тероризъм, търговски споразумения и ГМО.И накрая, в други видеоматериали се разглеждат въпроси, като програмата „Еразъм+“ и основните права.

Смазване на работната машина за младите хора в Европа

Работната машина в Европа е оставила младите хора между чука и наковалнята, но ЕС се надява, че новите инструменти, които сега изгражда, ще обърнат нещата.

Образование, професионално обучение, младеж, спорт

Програмата на ЕС „Еразъм+“ е за студенти, но не само: има възможности за обучители, учители, доброволци и др.

Стажове за обучение: изпитайте ЕС отблизо

Знаете ли, че ЕП предлага стажове за младежи? Вижте как Адела и Фреди са кандидатствали и какъв опит можете да придобиете и вие.

Многоезичието – в тъканта на европейската идентичност

Да се говори на майчин език е основно право за депутатите, но как тогава ЕП избягва какофонията на Вавилонската кула? Както казва Умберто Еко, „езикът на Европа е преводът”.

Дигитализацията на Европа

Програмата за цифровите технологии цели да премахне препятствията пред превъзходството на Европа в сектора: липса на кадри, кибер престъпност...

Електронна търговия: еднакви права и непримиримост към измамите

Много потребители са доволни от засилените права за по-безопасно пазаруване в интернет, но все още има жертви на фалшификати и скрити разходи.

Еврото отвътре

Всички страни в ЕС, почти всички, трябва да влязат в еврозоната. Но какви са правилата на общата валута? Поглед към механизмите на еврото.

Европейски семестър: инструмент за поддържане баланс в страните от ЕС

Кризата от 2008 г. разкри големи дефицити и нива на държавен дълг в много страни от ЕС. Как Европа съчетава различните национални бюджети?

Всичко за търговските споразумения

ЕС е стара кримка в преговорите за търговски споразумения, но какво всъщност се договаря, кой го договаря и какви са последствията?

В един отбор с ЕС

По местата! Готови! Вижте начините, по които страните влизат в отбора на ЕС и етапите в лентите за партньорство и присъединяване.

Сваляне на бариерите: 20 години Шенген

Способствайки правото на европейците за свободно придвижване, Шенгенската зона бе родена от мечтата на неколцина в едно село на Люксембург.

Преглед на борбата срещу тероризма

ЕС обсъжда общи действия за борба с тероризма, депутати и експерти дават мнения по петте ключови въпроса на дебата.

Енергиен съюз: инвестиране във възобновяеми източници и ефективност

Дали новият Енергиен съюз ще увеличи ефективността и ще освободи Европа от зависимостта на високовъглеродните икономики и Русия?

СО2 на транспорта

Как се класират различните видове транспорт, които ползваме, спрямо отделяните СО2 емисии?

Океан от пластмаса за изчистване

Плували ли сте сред пластмасови торбички? Някои страни водят с много при намаляване на употребата им, а други изостават. Какви са стимулите?

Ток за хората (и техните електрически устройства)

Огромната ефективност в потреблението на електрически стоки означава, че е време да се промени системата на отбелязване върху етикетите.

Новият подход на Европа към ГМО

Европа отдавна е разделена по отношение на ГМО – заплаха ли са или шанс? Вижте за новия подход към ГМО.

Европа действа срещу бедността

Питате ли се какво прави Европа срещу бедността? Картината говори по-силно от думи!

Здравеопазването в чужбина: Сигурни далече от дома?

Ако претърпите злополука, докато сте в друга страна от ЕС, медицинските услуги не би следвало вече да ви излизат през носа, но все още може да ви причиняват известни главоболия.

Get the picture: Основните права

Това бе крайъгълен камък в еволюцията на ЕС - обвързващ набор от основни права за всички граждани. Не ви е много ясно какви са правата ви? Една картина е колкото 1000 думи!