Да поговорим

Открийте дебат с учениците си по основни социални въпроси и въздействието на ЕС. Използвайте нашите видеоматериали като отправна точка за обсъждане.

Парламентът до вас

Имате въпроси към Парламента? Искате ли да дебатирате темите на ЕС? Във всяка страна-членка има информационен офис, готов да откликне за вас.

Какво очаквате от ЕС?

Проучване сред 28 000 европейци сочи, че голямото мнозинство от тях иска ЕС да е по-активен при справяне с безработицата, тероризма и измамите.

Мненията на европейците за имиграцията

Според ново проучване на Евробарометър европейците смятат имиграцията като един от най-важните проблеми на ЕС и подкрепят разселването.

Търсене на убежище в ЕС

Какво точно се случва, когато някой кандидатства за убежище в ЕС? Разберете какви са правата и задълженията и как се процедира.

Купи, използвай, хвърли: разчупване на цикъла

ЕП се застъпва за промяна в традиционната икономика с цел идеята за кръгова икономика да запази ресурсите на основа иновативни продукти.

Клонирани животни – ще ядете ли от месото им?

В Европа месото от клонирани животни не е намерило място в търговските вериги още, но и не е забранено – законодателството по въпроса се оказва труден казус.

Защитата на данните: проблеми и решения

През 2015 г. повечето европейци се притесняват за това, че нямат контрол над информацията, която предоставят. Нови правила им връщат контрола.

Get the picture: Професионалисти без граници

Европейската професионална карта: билет за свободно пътуване за професионалистите, целящ да избегне ненужни забавяния и бюрокрация при признаването на квалификации.

Равенство на половете: как да се забърза напредъкът

Плановете са жените да бъдат лансирани във всички сектори, но от цяла Европа идват призиви да се забърза смаляването разликите в постовете.

Дошло ли е време за армия на ЕС?

Дали Европа трябва да предприеме нов курс на сигурност и отбрана? Правим преглед на състоянието и бъдещето на отбраната на ЕС.