Обратно

Образование, професионално обучение, младеж, спорт

Образование, професионално обучение, младеж, спорт

07.11.2016

Програмата на ЕС „Еразъм+“ е за студенти, но не само: има възможности за обучители, учители, доброволци и др.

Текст в писмен вид: