Economy

Всичко за търговските споразумения

ЕС е стара кримка в преговорите за търговски споразумения, но какво всъщност се договаря, кой го договаря и какви са последствията?

Електронна търговия: еднакви права и непримиримост към измамите

Много потребители са доволни от засилените права за по-безопасно пазаруване в интернет, но все още има жертви на фалшификати и скрити разходи.

Европейски семестър: инструмент за поддържане баланс в страните от ЕС

Кризата от 2008 г. разкри големи дефицити и нива на държавен дълг в много страни от ЕС. Как Европа съчетава различните национални бюджети?

Еврото отвътре

Всички страни в ЕС, почти всички, трябва да влязат в еврозоната. Но какви са правилата на общата валута? Поглед към механизмите на еврото.

Energy & Environment

Океан от пластмаса за изчистване

Плували ли сте сред пластмасови торбички? Някои страни водят с много при намаляване на употребата им, а други изостават. Какви са стимулите?

Купи, използвай, хвърли: разчупване на цикъла

ЕП се застъпва за промяна в традиционната икономика с цел идеята за кръгова икономика да запази ресурсите на основа иновативни продукти.

СО2 на транспорта

Как се класират различните видове транспорт, които ползваме, спрямо отделяните СО2 емисии?

Енергиен съюз: инвестиране във възобновяеми източници и ефективност

Дали новият Енергиен съюз ще увеличи ефективността и ще освободи Европа от зависимостта на високовъглеродните икономики и Русия?

Ток за хората (и техните електрически устройства)

Огромната ефективност в потреблението на електрически стоки означава, че е време да се промени системата на отбелязване върху етикетите.

Migration

Сваляне на бариерите: 20 години Шенген

Способствайки правото на европейците за свободно придвижване, Шенгенската зона бе родена от мечтата на неколцина в едно село на Люксембург.

Мненията на европейците за имиграцията

Според ново проучване на Евробарометър европейците смятат имиграцията като един от най-важните проблеми на ЕС и подкрепят разселването.

Търсене на убежище в ЕС

Какво точно се случва, когато някой кандидатства за убежище в ЕС? Разберете какви са правата и задълженията и как се процедира.

Youth

Образование, професионално обучение, младеж, спорт

Програмата на ЕС „Еразъм+“ е за студенти, но не само: има възможности за обучители, учители, доброволци и др.

Смазване на работната машина за младите хора в Европа

Работната машина в Европа е оставила младите хора между чука и наковалнята, но ЕС се надява, че новите инструменти, които сега изгражда, ще обърнат нещата.

Стажове за обучение: изпитайте ЕС отблизо

Знаете ли, че ЕП предлага стажове за младежи? Вижте как Адела и Фреди са кандидатствали и какъв опит можете да придобиете и вие.