Енергетика и околна среда

Енергиен съюз: инвестиране във възобновяеми източници и ефективност

Дали новият Енергиен съюз ще увеличи ефективността и ще освободи Европа от зависимостта на високовъглеродните икономики и Русия?

СО2 на транспорта

Как се класират различните видове транспорт, които ползваме, спрямо отделяните СО2 емисии?

Океан от пластмаса за изчистване

Плували ли сте сред пластмасови торбички? Някои страни водят с много при намаляване на употребата им, а други изостават. Какви са стимулите?

Ток за хората (и техните електрически устройства)

Огромната ефективност в потреблението на електрически стоки означава, че е време да се промени системата на отбелязване върху етикетите.

Купи, използвай, хвърли: разчупване на цикъла

ЕП се застъпва за промяна в традиционната икономика с цел идеята за кръгова икономика да запази ресурсите на основа иновативни продукти.