Миграция

Сваляне на бариерите: 20 години Шенген

Способствайки правото на европейците за свободно придвижване, Шенгенската зона бе родена от мечтата на неколцина в едно село на Люксембург.

Мненията на европейците за имиграцията

Според ново проучване на Евробарометър европейците смятат имиграцията като един от най-важните проблеми на ЕС и подкрепят разселването.

Търсене на убежище в ЕС

Какво точно се случва, когато някой кандидатства за убежище в ЕС? Разберете какви са правата и задълженията и как се процедира.