Evropa bude digitální

22.05.2018

Digitální agenda se snaží odstranit překážky, které stojí v cestě digitální převaze Evropy: různou úroveň v jednotlivých zemích, internetovou kriminalitu, nedostatečné schopnosti...

Přepis: