Get the picture: Profesionálové bez hranic

22.05.2018

Evropský profesní průkaz: způsob, jak zajistit volný pohyb profesionálů a zamezit zbytečným průtahům a administrativě při uznávání kvalifikací.

Přepis: