Get the picture: Profesionálové bez hranic

31.03.2014

Evropský profesní průkaz: způsob, jak zajistit volný pohyb profesionálů a zamezit zbytečným průtahům a administrativě při uznávání kvalifikací.

Přepis: