Rovnost pohlaví: jak zvýšit šnečí tempo pokroku

22.05.2018

Ve všech odvětvích je zřejmý pokrok ve prospěch žen, ale ze všech koutů se ozývá volání po vedoucí roli Evropy na cestě k rovnosti pohlaví a urychlení změn, protože stále přetrvává široká propast mezi muži a ženami.

Přepis: