Mnohojazyčnost: jádro evropské identity

22.05.2018

Hovořit mateřštinou je základní právo europoslanců, ale jak dokáže Parlament zabránit babylonskému zmatení jazyků? Jak řekl Umberto Eco: „Jazykem Evropy je překlad.“

Přepis: