Lovgivning i EU

22.05.2018

Magtfordelingen, der hjælper med at garantere en repræsentativ proces.

Udskrift: