Hvad forventer du dig af EU?

15.05.2018

En undersøgelse blandt næsten 28.000 europæere viste, at langt de fleste ønsker, at EU er mere aktiv, når problemer som arbejdsløshed, terror, immigration og skattesvig skal takles.

Udskrift: