Parlamentsformanden

22.05.2018

Hvem, hvad, hvordan og med hvilke beføjelser? En kort introduktion til embedet som formand for Europa-Parlamentet.

Udskrift: